Важливість енергоаудиту будівель

Зростання ціни газу, вугілля, електроенергії стало незворотним явищем. Протидіяти цьому можна лише зниженням тепловтрат будинку. Доброю новиною є величезний потенціал енергозбереження будинків в Україні. Тому сам процес скорочення тепловтрат є  економічно вигідним.

Перш ніж впроваджувати заходи з енергозбереження, слід оцінити їх ефективність та доцільність. Саме з цією метою проводять енергоаудит, оскільки не варто витрачати гроші на утеплення, якщо потенціал енергозбереження будинку вичерпаний. Є і друга крайність – коли значно дешевше побудувати житло заново, аніж  латати фундамент, стіни і дах дірявого та вологого будинку.

Є різні види аудиту. Досить поширеним є попередній аудит, коли власники будинку самотужки знаходять місця найбільших витоків енергії, встановлюють межі економії та граничні інвестиції. У минулих номерах «БудЕксперту» ми писали про можливість застосування домашніх калькуляторів тепловтрат з врахуванням кліматичних умов конкретного регіону. Справді, при відомих структурах огороджувальних конструкцій будинку і показах лічильників газу та електроенергії досить легко отримати тепловтрати помешкання і порівняти їх з наявними.  Більше того, за допомогою такого калькулятора можна приблизно прогнозувати ефекти ущільнення й утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку, також для цього потрібні кошти. Звичайно, слід остерігатися тотальних ефектів, коли завдяки застосуванню пластикових вікон і пінопласту блокується доступ повітря до приміщень, що призводить до поширення грибків, плісняви, легіонелли і небезпечних захворювань мешканців, спричинених цими мікроорганізмами.

 

Якщо пропоновані заходи не дали відчутного ефекту, а потенціал будинку не вичерпаний, то слід запросити фахівців для проведення більш детального аналізу і пошуку прихованих резервів. Для детального аудиту слід мати прилади обліку витоку енергії (тепловізори, термометри із запам’ятовуванням інформації, датчики вологості тощо).

Детальний енергоаудит базується на ретельно опрацьованому проекті, де теплові надходження компенсують тепловтрати. Після отримання реальних даних й уточнення механізму тепловтрат приймають рішення щодо термомодернізації будівлі. На цьому етапі ключовими питаннями є:

  • Чи можливо впровадити конкретний захід?
  • Чи захід задовольняє вимоги до мікроклімату у приміщеннях?
  • Чи зменшується споживання енергії?
  • Наскільки зменшуються видатки на енергію?

Продуктом енергоаудиту є пріоритетний перелік заходів з енергозбереження (згідно з їх важливістю). Цей перелік є документом для прийняття рішень власником будівлі. Для прикладу нижче наведено перелік заходів для зниження тепловтрат соціального житла.

Заходи Річне заощадження, євро Інвестиція Окупність,

роки

1. Перехід на люмінесцентні лампи 18 652 кВт··год 1 114 0 0
2. Перехід на 2-трубне опалення 11 772 кВт·год 1 066 4 578 4,3
3. Встановлення радіаторних вентилів 31 985 кВт·год 1 919 2 088 1,1
4. Утеплення труб і теплоцентралі 18 714 кВт·год 1 123 587 0,5
5. Впровадження енергетичного моніторингу 15 055 кВт·год 903 540 0,6
6. Встановлення сонячних водонагрівальних колекторів 24 877 кВт·год 1 493 11 748 7,9
7. Заміна вікон 174 794 кВт·год 10 488 83 592
8. Вдосконалення вентиляції - 90 897 кВт·год -5 454 31 200
РАЗОМ 210 862 кВт·год 12 651 134 333 10,5

Отже, енергоаудит зводиться до послідовності етапів, на кожному з яких виконують відповідні роботи. Нижче, в табл. 2, подані основно етапи енергоаудиту, на основі яких можна зрозуміти, як він відбувається і що є його кінцевим результатом.

Назва етапу Виконувані роботи
Приготування Ознайомлення з документацією (тип будівлі, система опалення, джерело енергії, споживання енергії за останні 3 роки, поверхові плани з технічним описом).
Обстеження Обстеження стану огороджувальних конструкцій, систем опалення, вентиляції, водопідготовки, освітлення, особливості їх експлуатації .
Опис стану будівлі Опис зовнішніх стін, вікон, даху, підвалу, рівня зношеності технічних систем будинку (опалення, вентиляція, водопостачання, електроенергія).
Енергетичні розрахунки

 

Визначення чистого споживання енергії, її системного розподілу (опалення, водопостачання, вентиляція, освітлення, побутові прилади тощо). Написання плану заходів щодо зменшення тепловтрат огороджувальними конструкціями будинку і заміни енергетичного обладнання на ефективніше.
Економічні розрахунки

 

Розрахунок заощаджень енергії і коштів від кожного заходу на основі калькулятора тепловтрат і градусо-діб конкретної місцевості.

Визначення терміну окупності від запропонованих заходів.

Потенціал ене-ргоощадності Визначення потенціалу енергоощадності будинку як різниці між дійсним і прогнозованим споживанням енергії.
Звіт за підсумками енергоаудиту Опис стану будівлі й енергетичних характеристик, пропоновані заходи, отриманий потенціал енергоощадності, окупність і фінансові вигоди, необхідність запровадження енергоменеджменту.
Презентація звіту

 

Ознайомлення власника будинку з результатами енергоаудиту, спираючись на економічний ефект. Наголошення вигідності

термомодернізації будинку з подальшим моніторингом енерговитрат.

На закінчення слід зазначити, що енергоаудит кожної будівлі є індивідуальним, оскільки кожна будівля має свої конструктивні особливості, які можуть впливати на енергетичні характеристики будинку.

Із метою полегшення проведення енергоаудиту нами розроблений і проходить випробування мікропроцесорний термометр. Він має два датчики температури і здатний запам’ятати температуру протягом тижня. Роздільна здатність термометра – 12 хвилин. Результати роботи термометра подано на рис. 1 при дослідженні реакції будівлі офісного центру на тимчасове вимкнення системи опалення.  Точками  верхньої кривої є

Рис. 1. Результати дослідження реакції будівлі офісного центру на тимчасове вимкнення системи опалення.

 

температура  всередині, а нижньої –  зовні будинку. Отже, протягом 4 годин вимкнення опалення будинку не було критичним. Більше того, на рис. 2 показано, що ще чотири години наступного дня вихолоджування будинку було незначним, а сам процес повернення до нормальної температури тривав лише 2 години.

Юрій Дудикевич, Богдан Грабінський

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


9 × = twenty seven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>